Kommunikation

Prata

Skriva

Möten

Presentationer

Språkområden

Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

FINANS

 • Investerarmöten
 • Investerarpresentationer
 • Due diligence-rapporter
 • Årsredovisningar
 • Analysrapporter
 • Kapitalmarknadsdag
 • Grönt obligationsprogram
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

JURIDIK

 • Avtal
 • Bolagsstyrning
 • Efterlevnad och revision
 • Terminologi angående bolagsstruktur
 • Transaktionsdokument
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

HUMAN RESOURCES

 • Rekryteringsprocess
 • Utvärdering av anställd
 • Psykometrisk bedömning
 • Kompensation och förmåner
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

KOMMUNIKATION

 • Investerarrelationer
 • Hållbarhet
 • Kriskommunikation
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

KONCERNLEDNING/STYRELSE

 • Ledninngspresentationer
 • Styrelsemöten
 • Styrelsepresentationer
 • Intressentengagemang
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

ENTREPRENÖR

 • Kapitalanskaffning
 • Roadshow
 • Företagsberättelse
 • Interaktion med VC och affärsänglar
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming
AKADEMISK - Masters / PhD
 • Ansökan om forskningsbidrag
 • Avhandling
Female business manager or CEO sitting and smiling with confidence, accomplished, successful, wealthy, sophisticated and charming

KARRIÄR

 • Intervju
 • CV och personligt brev
 • Linkedin-profil
 • Karriärberättelse